Bansträckning

STARTGRUPPER
Om intresse finns så kan vi ordna extra startgrupper (30–40 cyklister) för till exempel Vätternrundan subgrupper som vill öva sin gruppcykling.
Om det blir många efteranmälningar i snabbgrupperna kan vi bli tvungna att förskjuta någon av de senare gruppstarterna. Vi hoppas ni har förståelse för detta! 

LÅNGA BANAN 90 KM
Västerljung – väg 219 (söder) – Helgö – Björksund – Tystberga – Bogsta – Öster Malma – Axala – Malmsjöstugan – Lästringe trafikplats – Västerljung

Startgrupp 1. >38 km/h eller snabbare (maxsnitt 40km/h). Start kl. 10:00
Startgrupp 2.  Ca 35 km/h. Start kl. 10:05
Startgrupp 3.  Ca 30 – 33 km/h. Start kl. 10:10
Startgrupp 4.  < 30 km/h. Start kl. 10:15
Långa banan har 3 vätskekontroller 

KORTA BANAN 57 KM
Västerljung – väg 219 (söder) – Helgö – Björksund – Tystberga – Sättersta – – Lästringe trafikplats – Västerljung

Start kl. 10:20
Korta banan har 1 vätskekontroll 

VID UTFART GENOM VÄSTERLJUNG 
Vi kommer att ha masterstart med MC till efter vägtunneln under Järnvägen – Se bild
Mötande trafik har förkörsrätt i den korta tunneln som dessutom är smal och med dålig beläggning.
Var uppmärksam!